جشنواره بیمه عمر سامان
بیمه مسافرتی
درمان خانواده
خرید آنلاین
دریافت معرفینامه درمان
بیمه آتش سوزی سامان
پرداخت آنلاین
کارتابل بیمه گذاران بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان استعلام خسارت بیمه درمان بیمه سامان استعلام نرخ، خسارت و تمدید بیمه‌نامه ثالث و بدنه ثبت شکایات بیمه سامان
پرداخت آنلاین حق بیمه معرفی آنلاین بیمه درمان تایید اعتبار بیمه مسافرتی بیمه آتشسوزی و زلزله

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید