بیمه مرکزی سه ستاره شد.

بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران با يک جهش قابل توجه، تقديرنامه سه ستاره تعالي سازماني را دريافت کرد. به گزارش پايگاه خبري اعتبار، محمد کريمي در حاشيه مراسم دريافت جايزه تعالي سازماني ، اعلام کرد: دريافت سه ستاره از مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني افتخاري براي صنعت بيمه محسوب مي شود اما هنوز براي تعالي سازماني راهي طولاني در پيش است.رييس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي با اشاره به موفقيت هاي پيشين شرکت هاي بيمه در حوزه تعالي سازماني ، افزود: ما از شرکت هاي فعال در صنعت بيمه کشور انتظار داريم زمينه استقرار و اجراي مدل تعالي منابع انساني را به طور جدي در دستور کار خود قرار دهند.کريمي تصريح کرد: صنعت بيمه کشور به دليل ظرفيت هاي موجود و جنس ماموريت خود بايد به عنوان الگوي تعالي سازماني و طلايه دار تکريم انسان ها قرار بگيرد.وي تصريح کرد: تعالي سازماني يک فرايند طولاني و گام به گام است و تمامي سازمان ها بايد با در دست داشتن نقشه راه و شناسايي در اين مسير حرکت کنند و موفقيت در اين حوزه يک شبه و آني به دست نمي آيد.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text