بیمه نامه طرح خانه امن سامان

خرید آنلاین بیمه زلزله و آتشسوزی

بیمه خانه امن سامان یک برنامه ریزی جامع برای امنیت جانی و مالی شماست این بیمه نامه بخش زیادی از خطراتی که خانه ،اثاثیه خانه و خانواده شما را تهدید میکند ،تا سرمایه معین تحت پوشش قرار می دهد. با این برنامه دیگر نگران حوادث و پیامدهای ناگوار نباشید.

 

انواع بیمه نامه طرح خانه امن سامان

توضیحات بیمه نامه خانه امن سامان طرح 1  و خطرات تحت پوشش آن به شرح ذیل می باشد :

 

ساختمان و تاسيسات با سرمايه اولیه 300.000.000 ريال  در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سيل

اثاثيه با سرمايه: 100.000.000 ريال در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سيل

 

اثاثيه منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست مندرج در پشت برگه پيشنهاد تا مبلغ: 100.000.000 ريال

 

خسارت وارد به امول  اشخاص ثالث در نتيجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ: 200.000.000 ريال

 

فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بيمه:

برای يک نفر حداکثر تا مبلغ: 100.000.000 ريال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 400.000.000 ريال

 

هزينه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بيمه بر اثر حوادث مورد تعهد:

برای يک نفر حداکثر تا مبلغ: 10.000.000 ريال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 40.000.000 ريال

 

حداکثر هزينه اجاره و اسکان موقت بيمه گذار و اعضاء خانواده در محلی ديگر در صورتي که محل مورد بيمه به علت وقوع خطرات حريق ، صاعقه ، انفجار و سيل قابل سکونت نباشد : 60.000.000 ريال

 

-بیمه نامه خانه امن سامان طرح 2 :

 

ساختمان و تاسيسات با سرمايه: 300.000.000 ريال در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سيل و طوفان و زلزله

اثاثيه با سرمايه: 100.000.000 ريال در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سيل و طوفان و زلزله

 

خسارت وارد به امال  اشخاص ثالث در نتيجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ: 200.000.000 ريال

 

 

فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بيمه:

برای يک نفر حداکثر تا مبلغ: 100.000.000 ريال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 400.000.000 ريال

 

هزينه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بيمه بر اثر حوادث مورد تعهد:

برای يک نفر حداکثر تا مبلغ: 10.000.000 ريال

برای چند نفر حداکثر تا مبلغ: 40.000.000 ريال

 

حداکثر هزينه اجاره و اسکان موقت بيمه گذار و اعضاء خانواده در محلی ديگر در صورتي که محل مورد بيمه به علت وقوع خطرات حريق ، صاعقه ، انفجار و سيل قابل سکونت نباشد : 60.000.000 ريال

 

 

افزايش سرمايه در طرح خانه امن سامان

    بيمه گذار مجاز به افزايش سرمايه بيمه نامه تا پنج برابر است . لازم به ذکر است که حق بيمه کل بيمه نامه نيز به همان نسبت افزايش می يابد .

خطرات اضافی

     ساختمان ، تاسيسات و اثاثيه را می توان علاوه بر خطرهای مندرج در طرح 1 و 2 خانه امن  در مقابل خطرات زير با پرداخت حق بيمه اضافی بيمه نمود:

- زلزله و آتشفشان

- ترکيدن لوله آب

- طوفان و تندباد

- سقوط هواپيما

- ضايعات ناشی از ذوب برف و آب باران

 

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text