بیمه نامه طرح جامع خانوار

خرید آنلاین بیمه زلزله و آتشسوزی

        بیمه سامان با ارائه طرح جامع خانوار خانه شما را در قبال حوادث و بالایای طبیعی مانند آتش سوزی ، صاعقه، انفجار و زلزله بیمه میکند و تمام نگرانیها و دغدغه های شما در مورد ضايعات و آسيبهای وارده به ساختمان و اثاثيه منزل مسکونی از بین می برد. شرکت بيمه سامان به منظور فروش آسان بيمه نامه و کاهش تشريفات و بروکراسی اداری این بيمه نامه را به صورت دفترچه ای طراحی نموده است.

از ویژگیهای این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- صدور بیمه نامه بدون نیاز به بازدید

- صدور آسان و سریع بیمه نامه بدون نیاز به تکمیل فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار

 

حق بيمه طرح جامع خانوار

     حق بیمه مربوط به طرح جامع خانوار با توجه به سرمایه سقف پوشش به شرح زیر میباشد:

نوع طرح

سقف پوشش ( ریال )

حق بیمه آتش سوزی بدون احتساب مالیات(ریال)

حق بیمه زلزله بدون احتساب مالیات(ریال)

ساختمان

اثاثیه

طرح جامع خانوار

000ر000ر160

000ر000ر40

000ر36

000ر80

000ر000ر320

000ر000ر80

000ر72

000ر160

000ر000ر480

000ر000ر120

000ر108

000ر240

000ر000ر640

000ر000ر160

000ر144

000ر320

000ر000ر800

000ر000ر200

000ر180

000ر400

 

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text