اعضای هیات مدیره

  • خسرو فخیم هاشمی رئیس هیات مدیره

  • دکتر احمد مجتهد نایب رئیس هیات مدیره

  • احمد رضا ضرابیه مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

  • حسین واعظ قمصری عضو هیات مدیره

  • پویا سالاری شریف عضو هیات مدیره

  • بهزاد گلکار عضو علی البدل هیات مدیره

 • حمیدرضا نور علی زاده عضو علی البدل هیات مدیره

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text