ریسک های سازندگان ابنیه در اجرای پروژه ها

سازندگان ابنيه در هنگام اجراي هر پروژه ساختماني با سه نوع ريسك اصلي مواجه هستند:
الف ـ خطراتي كه كارگران ساختماني را تهديد مي‌نمايد
ب ـ خطرات طبيعي و حوادثي كه ساختمان در حال ساخت را تهديد مي‌كند
ج ـ خطراتي كه در حين احداث ساختمان اشخاص ثالث را تهديد مي‌نمايد
اين خطرات مي‌توانند منجر به بروز سه نوع خسارت شوند :
- خسارت فوت و نقص عضو اشخاص ثالث نظير عابرين، همسايگان و سكنه ساختمان‌هاي مجاور و حتي بازرسين و ناظرين ارگان‌هاي نظارتي نظير شهرداري و...
- پرداخت هزينه پزشكي ناشي ازحوادثي كه منجر به وارد آمدن جراحت به اشخاص ثالث مي‌شود
- خسارت مالي وارد به اموال اشخاص ثالث نظير خودروهاي عبوري ابنيه مجاور محل پروژه، خسارت وارد به اموال عمومي

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text