مراحل صدور بيمه‌نامه سازندگان ابنيه در قبال اشخاص ثالث

برای تهیه بیمه نامه سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث شما میبایست پرسشنامه مربوطه را تکمیل کرده و به شرکت بیمه سامان تحويل دهید. درصورت تکمیل پرسشنامه بصورت کامل و ارائه اطلاعات دقیق (لینک به صفحه نکات مهم در تکمیل پرسشنامه) به ما امکان ارائه نرخ قبل از انجام بازدید وجود خواهد داشت. در صورت نقص در ارائه اطلاعات، محاسبه حق‌بیمه نیاز به بازدید از مورد بیمه خواهد داشت.
- ارزيابي خطر و تعيين نرخ و شرايط اوليه توسط بیمه سامان
- ابلاغ نرخ و شرايط به شما
- اعلام قبولي نرخ و شرايط از سوي شما به بيمه سامان
- انجام بازديد اوليه توسط كارشناس بيمه‌ سامان
- تاييد نرخ و شرايط اعلام شده توسط كارشناس بیمه سامان در بازديد اوليه و يا اعلام نرخ و شرايط اصلاح شده به شما در صورت نیاز
- صدور بيمه‌نامه و قبض رسيد حق‌بيمه
حداقل حق بيمه جهت صدور این بيمه‌نامه 000ر000ر2 ريال مي‌باشد

نکات مهم در تکمیل پرسشنامه

- عرض خيابانها وكوچه‌هاي اطراف محل پروژه
- ميزان تردد عابرين و توقف خودروها در اطراف محل پروژه
- عرض محل پروژه
- تعداد طبقات، كاربري، قدمت، نوع اسكلت و فاصله هريك از ساختمان‌ها، ديوارها و اموال خصوصي يا عمومي مجاور محل پروژه از محل گودبرداري
- نوع خاك محل گودبرداري
- عمق خاكبرداري محل پروژه و عمق پي ساختمان‌هاي مجاور
- نوع كاربري ساختمان‌هاي مجاور و ميزان تردد در آنها و ارزش اموال موجود در آن

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text