ارتباط با بیمه سامان

تماس با ساختمان مرکزی شماره 1

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن : ۸۹۴۳ - ۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴

تماس با ساختمان مرکزی شماره 2

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه بیستم شماره ۴
تلفن : ۸۹۴۳

تماس با ساختمان مرکزی شماره 3

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه نهم شماره ۲۸
تلفن : ۸۹۴۳

ساعت کار ادارات مرکزی

روزهای شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی۱۶:۳۰
روزهای پنجشنبه ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text