تماس با مدیران بیمه سامان

حوزه‌ مديريتنام مديرتلفننمابر
رئیس هیات مدیره خسرو فخیم هاشمی داخلی 3950 021-88700204
مدير عامل احمدرضا ضرابيه داخلی 3950 021-88700204 
معاونت مالي اداري فرهاد فرهی داخلی 4104 021-88700204 
معاونت فني مهدي فلاح داخلی 4104 021-88700204 
معاونت فنی بیمه های زندگی / مدیر اکچوئری شیما آرا داخلی 3830
معاونت کسب و کار حجت جاهد داخلی 4302
معاونت اجرایی عبدالرسول عطایی داخلي 3301
جانشین معاونت فنی بهزاد گلخو داخلی 3301 021-88552894
جانشین معاون اجرایی فرزاد فروغی فرید داخلی 3830
معاونت نظارت راهبردی و بهبود امیرفرشاد هوشمندی‌راد داخلی 3510
رئیس شورای فنی علی احسان بنی ریاح داخلی 1410
مدير حوزه معاونت مالي - اداري محمد مهرابی داخلی 3237
مدیر توسعه سرمایه‌های انسانی هادی رهبری داخلی 3000
مدیریت امور مالی فرهاد برخی داخلی 3237
مدیر مشتریان شرکتی رایموند تروسیان داخلی 3004
مدير بيمه آتش سوزي فریبا نقی پور داخلی 3102
مدير توسعه کانالهاي فروش ایمان ارسطو داخلی 3881
مدير بيمه هاي اتومبيل محمد اباذريان
داخلي 3060
مدير بيمه هاي مهندسي و رشته هاي خاص محمدرضا آقاجانی داخلي 1402  
مدير بازاريابي و مطالعات بازار امير مهدي ابراهيميان داخلي 3585  
مدير امـور مشــتريان محسن عسگري داخلي 3812
مدير امور پشتيباني هامرز کریمی داخلی 1103
مدير بيمه مسئوليت علی صرفی داخلی 1402
مدير حسابرسي داخلي رزیتا صالحی داخلی 3223  
مدير تحقيق و توسعه بازار بين الملل ابوذر زنگويي نژاد داخلی 4302
مدير معماری سازمانی نگین فیروز داخلي 3830
مدير  فناوري اطلاعات الهه ادریسی داخلی 3520
مدیر حوزه مدیریت عامل سیاوش بنداریان زاده داخلی 1620
مدير بيمه هاي درمان فرهاد اسکندری داخلی 3102
مدير بيمه هاي باربري، کشتي و هواپيما معصومه مازندرانی داخلی 1402
مدیرحوزه معاونت فنی بیمه های زندگی بهرام یزدان پناه داخلی 3159
مدیرحوزه معاونت فنی  محمد آل‌طه داخلی 4017
مدیر منطقه 1 نوید نظارتی داخلی 4015
مدیر منطقه 2 مهدی ضرابیه 035-35234550
مدیر منطقه 3 -- --
مدیر منطقه 4 جواد ایمانی 051-37237090
مدیر منطقه 5 مختار ناصری --

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text