معرفی سهامداران حقوقی بیمه سامان

بانک سامان (سهامی عام)

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

شرکت خودرو سازی کارمانیا (سهامی خاص)

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text