اطلاعات مجامع عمومی

 گزارش هیأت مديره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 (تیرماه 1398)

 گزارش هیأت مديره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تیرماه 1397)

 گزارش هيأت مديره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 (تیرماه 1396)

 گزارش هيأت مديره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 (تیرماه 1395)

 گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه (از مبلغ 400 میلیارد ریال به 1.000 میلیارد ریال) به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام (تیرماه 1394)

  گزارش هيأت مديره به مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام سال 94

  گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام سال 94

  گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام سال 93

  گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام سال 92

 گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام سال 91

 گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام سال 90

صورت‌های وضعیت مالی:

 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1397

 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1396

 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1395

 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1394

  صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 93

 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور 93

  صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 92

  صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 91

  صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 90


تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text